Ekonomiczne, polityczne i społeczne makro determinanty zainteresowania opinii publicznej tematyką inwigilacji w internecie. Google Big Data w socjologii porównawczej

Projekt ten jest finansowany w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki (Preludium, 2017/25/N/HS6/01169).
Kierownik projektu:
mgr Anna Turner
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

PRELUDIUM jest przeznaczony dla osób rozpoczynających karierę naukową, nieposiadających stopnia naukowego doktora.