PUBLIKACJE

Turner, Anna, Marcin W. Zieliński and Kazimierz M. Słomczyński. 2018. „Google big data: charakterystyka i zastosowanie w naukach społecznych.” Studia Socjologiczne 4(231): 49-71. Doi:10.24425/122482.

PUBLIKACJA

Konferencje:

• Anna Turner, Marcin W. Zieliński, Kazimierz M. Słomczyński. "Google Searches in Cross-National Analyses". BIG DATA MEETS SURVEY SCIENCE: “Continuing to Explore New Statistical Frontiers at the Intersection of Big Data and Survey Science. Virtual conference, 4-6 listopada, 2020 r.

• Anna Turner, Marcin W. Zieliński, Kazimierz M. Słomczyński. "Relationship Between Google Searches and Survey Responses: Cross-National Analyses on the Aggregate and Individual Levels " WAPOR 73rd Annual Conference and WAPOR LATAM 9th Congress. Public Opinion and Survey Research in Changing Times. Virtual conference. 6-9 października 2020 r.

• Anna Turner. “Online Surveillance in Everyday Life. Google Big Data in European perspective” podczas ESA RN36 Midterm Conference and 10th Slovenian Social Science Conference The Social Transformations We Live in: Between Cohesion and Fragmentation. Nova Gorica, Słowenia, 20–22 września 2019 r.

• Anna Turner. “Ekonomiczne, polityczne i społeczne makro-determinanty zainteresowania opinii publicznej tematyką inwigilacji w internecie. Google Big Data w socjologii porównawczej”. 17 Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Wrocław, 11-14 września 2018 r.

• Anna Turner. “Politics: Surveillance in Post-Communist Countries” BASEES Annual Conference. Cambridge, Wielka Brytania, 13–15 kwietnia 2018 r.