ZESPÓŁ BADAWCZY

KIEROWNIK PROJEKTU
mgr Anna Turner
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

OPIEKUN NAUKOWY
prof. dr hab. Kazimierz M. Słomczyński
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk,
The Ohio State University