DANE

Zaproponowany projekt badawczy dotyczy ustalenia wpływu czynników makrospołecznych na zainteresowanie opinii publicznej tematyką inwigilacji. Analizy porównawcze zostaną przeprowadzone w 26 krajach UE (oprócz Malty i Bułgarii, dla których nie ma danych w narzędziu Google).

Poziom zainteresowania opinii publicznej tematyką inwigilacji, zmierzono na podstawie ilości wyszukiwań w Google. Zostały zbadane następujące, szczegółowe tematy w obrębie dwóch grup: (1) Data Leaks - w tej grupie sprawdzono ilość wyszukiwań dla osób i instytucji bezpośrednio związanych z  inwigilacją: Edward Snowden, Julian Assange, WikiLeaks i NSA; (2) Data Surveillance - w tej grupie sprawdzono ilość wyszukiwań dla tematów dotyczących inwigilacji: Inwigilacja w internecie, bezpieczeństwo danych, ustawy i regulacje prawne dotyczące prawa do prywatności i ochrony danych osobowych. Tematy sprawdzano w lokalnych językach.

Dane z wyszukiwarki Google, na podstawie, których określono poziom zainteresowania opinii publicznej, obejmują okres 24 miesięcy, od marca 2013 do kwietnia 2015. Te dane tworzą zmienne zależne. Natomiast czynniki makrospołeczne (dane krajowe dla tego okresu), takie jak PKB per capita, Wskaźnik Demokracji i Index Zainteresowania Polityką są zmiennymi niezależnymi. Uwzględnione zostaną także zmienne kontrolne (ludnościowe charakterystyki krajów).